19 February 2017

Albume foto

Centrul Diecezan pentru Pastoraţia Tineretului - București

Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului - București este o organizație ce animă viața tineretului catolic la nivelul Arhidiecezei Romano-Catolice de București. În fiecare An Pastoral, CDPT propune o serie de evenimente și activități prin care să aducă laolaltă tinerii din această Arhidieceză, toate fiind organizate cu scopul de a trăi, într-o comuniune tânără, unică și dinamică, viața alături de Dumnezeu.