22 februarie 2017

F.A.Q. – Întrebări frecvente

1.  Din cine este formată mai exact echipa diecezană?

 

  • Din câte un tânăr reprezentant (sau mai mulți) ce aparține/aparțin unui grup parohial din perimetrul orașului București, alături de un preot responsabil cu pastorația tineretului (actualmente, pr. Marian Blaj). În medie, un tânăr rămâne membru al echipei timp de 5 ani. Un preot, cât dorește Dumnezeu…

2. Care sunt criteriile pe baza cărora un tânăr poate face parte din echipa CDPT?

  • Responsabilitatea care îi revine membrului prevede: reprezentarea preoților și a grupului de tineri parohial în care activeză, prin mandat anual din partea preotului paroh/vicar responsabil cu tineretul din parohie, întreținerea unei legături active între Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului (CDPT) și parohia în care activează (aceasta constă în a înștiința lucrătorul pastoral – preot/persoană consacrată/laic responsabili cu activitățile pentru tineretul parohial – și tinerii din parohia saa, despre activitățile propuse grupului la nivel diecezan, susținerea activității lucrătorului/rilor pastoral/i în parohie și încurajarea tinerilor să participe la activitățile propuse de CDPT, implicarea la acțiunile propuse tinerilor din comunitatea în care activez, colaborarea cu responsabilul diecezan în tot ceea ce privește activitatea CDPT, participarea la întâlnirile săptămânale pentru organizarea activităților prevăzute în planul pastoral anual sau alte activități stabilite de comun acord cu ceilalți membrii din Echipa diecezană, participarea la întâlnirile de formare pentru membrii Echipei diecezane, implicarea în activitățile de pregătire a evenimentelor prevăzute în Planul pastoral propus tinerilor, alături de ceilalți membrii ai Echipei diecezane, respectarea deciziilor stabilite în cadrul întâlnirilor săptămânale, de către Echipa diecezană, colaborarea cu ceilalți membri din parohie, membrii în aceeași echipă diecezană (când este cazul), absentarea întemeiată și justificată de la întâlnirile săptămânale, evenimente sau alte acțiuni organizate de CDPT, a fi un exemplu de viață morală și spirituală pentru tinerii din parohia proprie, cât și pentru participanții la evenimentele și alte acțiuni organizate de CDPT sau stabilite doar pentru membrii echipei.

3. Care sunt responsabilitățile unui tânăr din Echipa diecezană?

 

  • Din câte un tânăr reprezentant (sau mai mulți) ce aparține/aparțin unui grup parohial din perimetrul orașului București, alături de un preot responsabil cu pastorația tineretului (actualmente, pr. Marian Blaj). În medie, un tânăr rămâne membru al echipei timp de 5 ani. Un preot, cât dorește Dumnezeu…

4. Cu ce se ocupă mai exact Centrul?

  • Centrul se reunește săptămânal, în fiecare miercuri, începând cu ora 19:00, la sediul din strada General Henri Mathias Berthelot, nr. 19, pentru a dezbate pe larg cele mai importante subiecte de pe ordinea de zi. Activitatea principală se învârte în jurul organizării și respectării Planului Pastoral, propus la începutul fiecărui An Pastoral (de obicei, în septembrie-octombrie), iar mai precis, pe organizarea activităților incluse în acest Plan. De asemenea, Centrul are ca scop și o formare spirituală, având loc constant momente spirituale, de rugăciune în interiorul grupului, dar și momente recreative, ieșiri lunare, cu scopul de a închega relațiile între membri.

 

5. Ce este un Plan Pastoral?

  • Planul Pastoral reprezintă cel mai amplu instrument prin care se exercită pastorația tineretului. Acesta este format dintr-un mesaj spiritual specific fiecărui an, obiectivele generale ale Centrului, sfaturi de organizare ale activităților în fiecare parohie, organizate pe patru planuri generale (educațional, cultural-recreativ, liturgic și caritabil), activitățile comune propuse tuturor tinerilor la nivel de Arhidieceză pentru anul respectiv, organizarea grupului parohial de tineri, dar și al echipei CDPT.

 

6. Cum te poți implica în organizarea activităților Centrului?

 

  • În Planul Pastoral de care vorbeam mai sus sunt incluse și anumite evenimente care oferă ocazia tinerilor să se implice activ și în mod direct în organizarea evenimentelor propuse. Spre exemplu, pot lua parte la organizarea procesiunilor, prin voluntariat, și de asemenea, mai au ocazia de ajuta la organizarea unor evenimente mai importante. În plus, orice tânăr poate ajuta activitățile Centrului printr-o colaborare eficientă cu tânărul/tinerii care îi reprezintă la Centru.

Mai ai alte întrebări? Nu ezita să ni le spui!