February 22, 2017

Istoricul siglei

Sigla reprezintă simbolul vizual al Centrului, un simbol care oferă identității noastre o imagine plastică, ușor de recunoscut. Au existat trei sigle în istoria CDPT, cea mai recentă schimbare fiind în 2013. Toate cele trei, sub forme și dimensiuni diferite, au avut în centru acronimul Centrului Diecezan pentru Pastorația Tineretului.

https://cdpt.ro/wp-content/uploads/2017/02/1995-2006png22.png
https://cdpt.ro/wp-content/uploads/2017/02/2006-2013png222.png
https://cdpt.ro/wp-content/uploads/2017/02/2013-p.png

Fii speranță pentru aproapele!

„Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi‑aţi făcut” (Mt 25,40)

Pentru mai multe detalii, da click aici