O speranță pentru muzică – New Hope Music

Dragi tineri, Centrul Diecezan pentru Pastorația Tineretului vine în întâmpinarea voastră cu un proiect interesant  numit: New Hope Music.

Despre ce este vorba?

În perioada 25 februarie- 4 martie, la Loreto, 6 tineri din diferite dieceze din România (Maria Luisa Andrici – Dieceza de Iaşi, Ioan-Paul Păuleţ-Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti, Szabó István-Arhidieceza Romano-Catolică de Alba-Iulia, Maria Alexievici-Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia şi Făgăraş, Orsolya Braun-Dieceza de Oradea şi Ovidiu Lazar-Eparhia de Oradea), au primit câte o bursă de studiu, pentru a participa la un seminar de formare organizat de Asociaţia Hope din Italia.

Aceste burse sunt rodul unei bune colaborari cu Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici Oradea, care din acest an are un departament artistic, condus de către Ovidiu Lazar.

Asociaţia Hope organizează din 1998 seminarii de formare avansată pentru tinerii din zonele de muzică şi comunicare (care au talent in domeniul muzical, atât în calitate de compozitori, cât şi ca interpreţi) şi chiar unele dintre evenimentele Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea, Papa Benedict al XVI-lea şi Papa Francisc.

La acest curs sunt două specializări:

Compozitori: care scriu versurile sau muzica propriilor piese şi le aranjează într-un home-studio.

Seminarul are scopul de a îmbunătăţi abilităţile expresive ale compozitorilor pentru a-şi transmite propria experienţă de viaţă, într-un mod direct şi sincer din punct de vedere uman şi personal, fără limitările tematice cu care muzica pop ne-a obişnuit de mult timp. Acest seminar este potrivit pentru cei care compun muzică pop cât şi creştină.

Interpreţi: pentru cei care doresc să împartăşească darul vocii cu care au fost înzestraţi.

Seminarul ajută la îmbunătăţirea nivelului de competenţe necesare interpretării unui cântec, astfel încât acesta să devină personal şi nu doar imitarea modelelor impuse de către mass-media.

Acest seminar pune accent în special pe experienţa proprie fiecărui participant şi este potrivit pentru cântăreţi de toate genurile şi toate nivelurile profesionale.

Particularităţile parcursului de formare:

Hope Music School pune în centrul atenţiei persoana. Traseul de formare porneşte de la ascultarea tinerilor, atunci când ei işi comunică propria experienţă de viaţă prin muzică şi artă. Acest proces implică atât colegii de vârsta lor cât şi persoanele adulte şi operează în interiorul acestui proiect cu ajutorul unei echipe de formatori, cu misiunea de a sprijini tinerii pe calea cunoaşterii de sine, relaţia cu ceilalţi, descoperirea şi aprofundarea credinţei. Cadrele didactice, care oferă experienţa şi cunoştinţele dobândite de-a lungul anilor în profesie, funcţionează sub coordonarea echipei de formatori, astfel încât fiecare moment petrecut în Hope Music School să fie conectat la orizontul antropologic creştin.

Originalitatea metodei de predare

Bazat pe o experienţă de cincisprezece ani, Hope Music School realizează seminarii de 8 zile, cu un program zilnic care acoperă 24 de ore (full-immersion). După seminarii, studenţilor şi formatorilor li se oferă posibilitatea de a participa la numeroase iniţiative pe care Asociaţia Hope le organizează pe cont propriu sau în colaborare cu alte structuri şi instituţii.

Obiectivul proiectului:

Favorizarea nașterii unei noi gebnerații naționale și internaționale de artiști care pun creativitatea lor în serviciul viziunii antropologice creștine, iluminată de Evanghelie. În acest sens, proiectul este un serviciu pentru Biserică.

 

Modalități de îndeplinire a proiectului:

 1. Cursuri de formare artistică șți antropologică;
 2. Organizarea momentelor de spectacol care, în timp, să devină din ce în ce mai importante și mai profesionale;
 3. Sensibilizarea coresponsabilității artiștilor mari în raport cu artiștii adolescenți și mai tineri;
 4. Crearea unei rețele de artiști de inspirație creștină care pot să lucreze atât în domeniul Christian Music, cât și în muzica secular, menținând în tot acest timp comportamentul de Martor al Evangheliei prin creativitatea sa;

 

Hope Music WorkShop-uri în România (adolescenți și tineri)

 

 • 3 laboratoare formative ținute de Asociația Hope la: Oradea (12-30 mai 2017), Iași (12-14 mai) și Oradea (6-8 octombrie);
 • 1 WorkShop internațional ținut de Asociația Hope pe o durată de 5 zile, cu un spectru mai larg și reprezentanți din mai multe țări europene.

 

Rezultate așteptate:

 • Cuvântul lui Dumnezeu transmis prin intermediul artei și muzicii;
 • Crearea unei rețele internaționale de tineri formați, modele pentru societate;
 • O alternativă pentru tinerii noștrii;
 • Ajutorarea tinerilor de a-și dezvolta propria creativitate și abilități artistice;
 • Ajutorarea tinerilor în a colabora și socializa între ei;
 • Suținerea tinerilor în lumea muzicii;
 • Promovarea tinerilor prin intermediul spectacolelor;
 • Formarea tineriolor care pot ajuta la evenimentele pastorale ale bisericii.
 • Formarea corurilor si a grupurilor de copii.
 • Promovarea tinerelor talente.
 • 0 biserică catolică mai interesată si mai apropiată de tinerii catolici şi nu numai.
 • O prezenţă mai mare a tinerilor în biserică.
 • Colaborarea cu artişti nationali şi internationali, deci implicit, crearea unei imagini pozitive a bisericii catolice.
 • O resursa pentru conferinta episcopala Romana in sprijinul pastoratiei in general.
 • Vizibilitatea bisericii catolice la nivel european si international, care să demonstreze ca face ceva pozitiv pentru tinerii din lume.

 

Coordonator proiect pentru Arhidieceza de București (persoana de contact):

Ioan Paul Păuleț

Tel. 0762482926

Mail: paul_ioan13@yahoo.com

Facebook: www.facebook.com/IoanPaulPăuleț

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *