Sinodul și inițiativele diecezane dedicate tinerilor

În colaborare cu reprezentantul tinerilor din echipa sinodală, Centrul Diecezan a pregătit câteva inițiative concrete pentru lucrătorii pastorali și tinerii din parohii, care să faciliteze întâlnirea cu realitatea Sinodului.

Prima inițiativă se referă la Fișa consultativă, care poate fi găsită online și fizic, creată și adaptată pentru adolescenți și tineri și care cuprinde șapte întrebări referitoare la cele trei cuvinte de bază promovate de sinod: comuniune, participare și misiune. Dacă formularul în format fizic poate fi procurat din parohii, de la lucrătorii pastorali, cel online îl veți găsi propus mai jos, dar și pe situl www.arcb.ro, la rubrica despre Sinod, împreună cu alte formulare propuse diferitelor categorii de credincioși ai diecezei.

A doua inițiativă implică două cateheze, pentru Postul Mare și Timpul Pascal, propuse lucrătorilor pastorali și grupurilor de tineri din parohii. Fiecare cateheză propune noi întrebări consultative dar și idei de activități ce pot fi realizate împreună cu grupul parohial, mai mare sau mai mic. Fiecare responsabil de grup are misiunea, ca la finalul activității să realizeze o sinteză a răspunsurilor obținute și să o trimită către Centrul Diecezan. Catehezele sunt cu caracter de propunere, iar dacă se consideră oportun ele pot fi modificate, scopul rămânând același.

A treia inițiativă face referire la un eveniment CDPT, Veghea nocturnă, care va avea loc în Catedrala ”Sfântul Iosif” în noaptea care leagă zilele 26 și 27 martie. Toate parohiile care se vor implica la eveniment (intervalul orar 19:45 – 6:55) vor organiza programul de rugăciune pornind de la trei cuvinte cheie: Postul Mare, Sinod și Pace.

A patra inițiativă se referă la o întâlnire online destinată tinerilor, care îl va avea ca invitat pe pr. Danie Bulai, referent diecezan sinodal. Deși restricțiile s-au eliminat, se dorește ca și tinerii din decanate să poată avea parte de o asemenea experiență sinodală. Întâlnirea este programată pentru data de 29 aprilie 2022.

Sunt câteva inițiative concrete care completează activitățile pe care Centrul Diecezan le-a propus până acum și care au avut o amprentă sinodală (ex. Ziua de Reculegere pentru tinerii din București). Sper ca lucrătorii pastorali și grupurile de tineri din parohii să primească cu receptivitate aceste inițiative, iar implicarea să fie un răspuns afirmativ pentru un spirit de lucru sinodal și care să sprijine Biserica în observarea unui mod adecvat de vestire a Evangheliei.

Fișa consultativă online poate fi găsită aici .

Pr. Marian Blaj,

Responsabil diecezan pentru Pastorația Tineretului